1785 Passerine Common Blackbird ♀, Sweden Koltrast, Hisingen, Hökälla