1445 Passerine Common Redstart, Linnarhult, Sweden Rödstjärt