1344 Passerine Common Tailorbird, Thailand Långstjärtad Skräddarfågel, Chiang Rai