Cosmos, Belarus Cosmos Bipinnatus Rosenskära, Minsk, Belarus Космея Дваждыперистая