Cosmos, Belarus Cosmos Bipinnatus, Rosenskära, Космея Дваждыперистая, Minsk, Belarus