Sweden, Gothenburg Kopparmärra, Karl IX:s ryttarstaty, Kungsportsplatsen, Gothenburg, Sweden